De Nederlandsche Bank (DNB)

Als betaaldienstverlener beschikken wij over een PSD (Payment Service Directive) licentie, uitgegeven door De Nederlandsche Bank. Buckaroo is terug te vinden in het register inzake betaalinstellingen van het DNB

De Nederlandsche Bank

iDEAL licentiehouder en acquirer

Buckaroo is de grootste niet-bancaire verwerker van iDEAL-transacties. Om deze transacties te mogen verwerken is een iDEAL-licentie nodig, uitgegeven door Currence. Deze licentie staat onder streng toezicht en wordt elke drie jaar gecontroleerd op een breed criteria aan eisen.

Buckaroo heeft niet alleen een iDEAL-licentie, maar is ook iDEAL-acquirer. Hierdoor kunnen wij optreden als rechtstreekse contractpartij om iDEAL-betalingen te kunnen ontvangen. Currence vermeldt op haar website een actueel 
overzicht van de licentie-, certificaathouders en acquiringpartijen hierin staat Buckaroo uiteraard opgenomen.

PCI Security Standards

Elke Merchant en Payment Service Provider die creditcardtransacties accepteert dient te voldoen aan de veiligheidseisen (PCI Data Security Standards) die opgesteld zijn door de grote creditcardmaatschappijen. Buckaroo doorloopt jaarlijks een audit ter controle op naleving van deze standaarden. Buckaroo voldoet uiteraard aan de zwaarste beveiligingsvereisten. Bekijk hier de PCI status van Buckaroo.

 

Bekijk ook onze Anti-Fraude Tips voor creditcardbetalingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Buckaroo voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken immers enkel en alleen gegevens die het mogelijk maken om een betaling te faciliteren en te verwerken. Buckaroo slaat in principe geen andere gegevens op dan de gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van een betaling en die gegevens slaan wij niet langer op dan noodzakelijk.

Thuiswinkel.org businesspartner

Buckaroo is al jarenlang een geregistreerd businesspartner van branchevereniging Thuiswinkel.org. Dit houdt in dat Buckaroo akkoord is gegaan met voorwaarden m.b.t. de betrouwbaarheid van de Buckaroo dienstverlening, het correct behandelen van klanten en klantvragen en het niet accepteren van incorrect handelende webwinkels.

VBIN-lidmaatschap

Buckaroo is lid van de VBIN (Verenigde Betaal Instellingen Nederland). De VBIN vertegenwoordigt de Betaalinstellingen en de Elektronisch Geldinstellingen en wordt binnen de branche gezien als het platform voor belangenbehartiging. Gezamenlijk spelen de leden in op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de toekomst van de Betaalinstellingen en de Elektronisch Geldinstellingen.

Goede Doelen Nederland

Wij hebben de laatste  jaren een uitgebreid netwerk gekregen van partijen die (in)direct een Goed Doel ondersteunen. Vanaf 2012 is Buckaroo partner van Goede Doelen Nederland waarbij wij met onze kennis en kunde haar leden mogen bijstaan bij het inrichten en/of het uitbreiden van hun fondsenwervende activiteiten. 

Responsible Disclosure Policy

Heeft u een zwakke plek in een ICT-systeem of website van Buckaroo ontdekt? Meld deze kwetsbaarheid dan zo spoedig mogelijk aan ons via security@buckaroo.nl zodat we passende maatregelen kunnen treffen. Gebruik voor het versturen van gevoelige informatie onze public PGP key.